Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website is en wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Masters in Business B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Masters in Business B.V. behoud zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te kunnen verbeteren of anderszins te wijzigen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Masters in Business B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de door Masters in Business B.V. gestelde algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden opvragen bij: info@mastersinbusiness.nl Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masters in Business B.V.

« Ga terug naar de vorige pagina

Vacatures

Ter versterking van diverse organisaties zoeken wij:

MIB supporter van

De kracht van betrokkenheid

Copyright 2012 © Masters in Business | algemene voorwaarden | disclaimer